VegasM2 Orta ve Emek Server

Zorluk
:
Orta
E. tarihi
:
0000-00-00 00:00:00
Okunma
:
3378 okunma
T─▒klanma
:
42 site t─▒klamas─▒
Metin2 Pvp Serverler

Orta Metin2 Server: VegasMT2 | Orta ve Emek Server Tan─▒t─▒m─▒


- [NEW]5 ENVANTER Sistemi EKLENDÝ
- [NEW]Player per account sayýsý yükseltildi 1 hesapta 5 adet karakter
- [NEW]Ticaretteki yang Sýnýrý artýrýldý. 1.000.000.000 Yang
- [NEW]MySQL log kaydý tamamiyle kapatýldý
- [NEW]PTS log kaydý tamamiyle kapatýldý
- [NEW]DUYGULARI KULLANMAK ÝÇÝN GEREKEN DUYGU MASKESÝ KALDIRILDI
- [NEW]ÝTEMLER ÝÇGÖRÜ KÜRESÝ OLMADAN YANSITILIR
- [NEW]CESARET PELERÝNÝ SINIRSIZ YAPILDI
- [NEW]METÝN TAÞI DEDEKTORU 200'LÜ YAPILDI
- [NEW]EFSUN ATMA SÜRESÝ KALDIRILDI
- [NEW]L─░SANS SORUNU DÜZELT─░LD─░
- [NEW]%1000 DROP SINIRI YAPILDI
- [NEW]%3 Ticaret vergisi KALDIRILDI
- [NEW]YEÞÝL VE MOR POT EFEKT─░ EKLEND─░
- [NEW]ORTAK CHAT AKTÝF ED─░LD─░
- [NEW]LONCAYA ALINAN KISISAYISI ARTTIRILDI
- [NEW]Otomatik hile idrak etme sistemi ilave etti. Syschat bilgilendirme ile oyundan atar.
- [NEW]MAP_ALLOW SINIRI 128 YAPILDI
- [NEW]YERE ATILAN ─░TEMLER 30 SANÝYEDE YOK OLUR
- [NEW]GUNSAM_ALL KOMUTU EKLENDÝ
- [NEW]DELici EFEKT EKLENDÝ
- [NEW]TAS ORANI [CONFIG AYARLI YAPILDI]
- [NEW]SKÝLLERÝN KAÇTA MASTER OLMASI AYARLANDI [CONFIG AYARLANDI]
- [NEW]TÝCARET EFEKTÝ EKLENDÝ - npc.get_level : Npcnin levelini gösterir.
- npc.get_name : Npcnin ismini gösterir.
- npc.get_type : Npcnin tipini gösterir.
- npc.get_rank : Npcnin rütbesini gösterir.
- npc.is_metin : Npcnin metin olup olmadýðýný sorgular.
- npc.is_boss : Npcnin boss olup olmadýðýný sorgular.
- npc.show_effect_on_target : Npcnin üzerinde efekt çýkarýr.
- npc.get_job : Npcnin jobunu gösterir.
- npc.get_exp : Npcden alýnacak tecrübeyi gösterir.
- npc_get_ip : Npc'nin ip'ini gösterir
- npc_get_pid : Npc'nin Pid'ini gösterir
- npc_get_client_version : Npc'nin Client Versiyonunu gösterir
- pc_get_mount_vnum : Oyuncunun bindiði bineðin kodunu alýr.
- pc_get_point : oyuncunun puanýný gösterir
- pc_get_real_point : oyuncunun gerçek puanýný gösterir
- pc_specific_effect
- pc_disconnect_with_delay : : Belirtilen süre sonra oyuncuyu oyundan atar.
- pc_get_max_level : Ulaþýlabilecek maksimum seviyeyi belirler.
- pc_get_ip : Oyuncunun ip adresini gösterir.
- pc_get_client_version : Oyuncunun client versiyonunu gösterir.
- pc_kill : Oyuncuyu Öldürür1- 55 Level Baþlangýç 105 Bitiþ
2- Sorunsuz Hýzlý Menü
3- Toplu Ýtem Alma Eklendi.
4- Sorunsuz Kemer sistemi.
5- Sorunsuz Kuþak Sistemi
6- Sorunsuz Gm Paneli (oyun Ýçi)
7- Sorunsuz Beta Haritalarý.
8- 4 Taþ Sistemi Ekendi.
9- Sorunsuz Ch Ejderha Sistemi
10- Geliþmiþ Ticaret Sistemi
11- Sorunsuz Np Sistemi
12- Offine Mesaj Sistemi
13- Lonca Turnuvasý Gemi Mapý Aktif.
14- Ýtemine Ws Sistemi
15- Sorunsuz Event Sistemi
16- Sorunsuz Kristal Oda
17- Sorunsuz Þeytan Kulesi
18- Pm'de Görüldü Sistemi
19- Sorunsuz Ruh Taþý
20- Sorunsuz Pet Sistemi
21- Sorunsuz Efsun Botu (F5)
22- Hamle Skilindeki bug Sorunu Düzeldi
23- Bk Üst Üste Okuma Sorunu Düzeltildi.
24- Futbol Topu Etkinligi
25- Kostüm Etkinligi
26- Lonca Savaþlarý Turnuvasý Aktiftir.
27- Sorunsuz Iþýnlanma Yüzügü (Çok secenekli)
28- Oto Cevap Sistemi.
29- Sorunsuz Ticaret Kayýt sistemi.
30- Sorunsuz Hýzlý Ekipman.
31- Renli Arayüz Sistemi Eklendi.
32- Sorunsuz Biyolog Görevleri 55-105
33- Sorunsuz Leþ Sistemi
34- Esc Kanal Degiþtirme Sistemi
35- Envanter Depo Menü Sistemi
36- Sorunsuz Casus Sistemi
37- Yasli kadin Ýtem Kitleme Özelligi- Silah Dönüþümleri (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Zýrh Dönüþümleri (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)

 

 

 

 

 

 

 

 - NPCler (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)Ortak Server Files Özellikleri


- Envanter Sayýsý 5'e Yükseltildi.(Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


Yeni Haritalar

- Guatama Uçurumu (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)

>


Bilgi:
Bu bölgeye seviye 90 ve üzeri oyuncular ýþýnlanabilirler. 

Bitiþik Alanlar:
Yýldýrým Daðlarý

Madenler:
Grena Damarý
Yakut Damarý
Zümrüt Damarý
Ruh Kristali Damarý
Safir Damarý

Metinler:
Namertliðin Metini
Öfkenin Metini

Rakip:
 Lemur Asker  Lemur Savaþçý  Lemur Büyücü  Lemur Cellat  Lemur General
 Cellat Ork  Okçu Öcü  Öcü Büyücü  Kavgacý Öcü
 General Öcü  Tekgözlü Kavgacý  Kiklop Asker  Kiklop Büyücü
 Kiklop Cellat  General Outis  Yah-Ki  Mu-Shu Patron:  Arboretum  Arges  Lemur Prensi  Lemur Muhafýzý
 Kaptan Þrak  Dev Öcü Aku Beku  Sekomor 

- Nefrit Körfezi (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)Bilgi:
Bu bölgeye seviye 90 ve üzeri oyuncular ýþýnlanabilirler.
Canavarlar
 Triton Murana  Köpekbalýðý Askeri  Triton Büyücü  Triton Avcý
 Triton Usturacý  Kýzýlhýrsýz Katil  Kýzýlhýrsýz Amazon  Kýzýlhýrsýz Büyücü
 Kýzýlhýrsýz Cellat  Siyah General  Karides Asker  Akrep Savaþçý
 Þeytani Keþiþ  Zýrhlý Yengeç  Beyaz General  Kral Yengeç  Kýzýl Reis 

Haritadaki Bosslar
 General Kappa  Triton  Kemik Surat
 General Istakoz  Kýzýl Reis 

Haritadaki Metinler
ýþýksýzlýk Metini
Korluðun Metini
Maðrurluðun Metini 

- Yýldýrým Daðlarý (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


Bilgi:
Bu bölgeye seviye 90 ve üzeri oyuncular ýþýnlanabilirler.
Canavarlar;
 Dev. Kasap  Dev Büyücü  Devasa Diþlek  Kaptan Kanca  Yarým Dünya
 Zalim Kýzýlhýrsýz Katil  Zalim Kýzýlhýrsýz Amazon  Zalim Kýzýlhýrsýz Büyücü  Zalim Kýzýlhýrsýz Cellat  Tekgözlü Kavgacý  Kiklop Asker
 Kiklop Büyücü  Beyaz General  Siyah General 

Metin Taþlarý
Öfkenin Metini Felaketin Metini 

Haritadaki Bosslar
 Gargoyle  Arges  Zalim Kemik Surat
 Polyphemus  Zalim Kýzýl Reis

- Ejderha Ateþi Burnu (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)Bilgi:
Bu bölgeye seviye 90 ve üzeri oyuncular ýþýnlanabilirler.Bölgede bulunan köy ve etrafýndaki bazý alanlar PVP korumasýndadýr,rakip oyuncular birbirlerine saldýramazlar. 
Canavarlar
 Gnoll Okçu  Gnoll Savaþçý  Gnoll Savunucu  Gnoll General  Gnoll Büyücü

 Baþ Gnoll Nöbetçisi  Kýzýlhýrsýz Katil  Kýzýlhýrsýz Amazon  Kýzýlhýrsýz Cellat  Kýzýlhýrsýz Büyücü

 Siyah General  Kýzýl Reis  Mantikor Savaþçý  Mantikor Asker  Mantikor Büyücü

 Mantikor Cellat  Martyaxwar  General Kor 

Metin Taþlarý
Iþýksýzlýk Metini
Korluðun Metini

Maden Damarlarý
Grena Damarý
Yakut Damarý
Zümrüt Damarý
Ruh Kristali Damarý
Safir Damarý

Haritadaki Bosslar
 Rakshasa  Lord Gnoll  Kemik Surat

- WSlik Haritasý (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Binekler (30 dan fazla binek vardýr, resimlerin üstüne týklayarak büyütebilirsiniz)

 

 

 

 

 


Örümcek Zindaný 3. Kat (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Sorunsuz Kristal Oda (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Kýrmýzý Köy Görünümü (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Mavi Köy Görünümü (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Sarý Köy Görünümü (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Kuþak Sistemi (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)

 

 


- NP Sistemi (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- 90 Level Metni (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Azrail (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Buz Ejderi (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)


- Örümcek Brones (Üstüne Týklayarak Büyütebilirsiniz)

Sonraki Server

Pvp Serverler Hakk─▒nda

12.02.2015 y─▒l─▒nda yay─▒n hayat─▒na ba┼člayan pvp-serverler.org sitemiz ├Âncelikli amac─▒ metin2 pvp serverlerin nitelikli tan─▒t─▒m─▒n─▒n yap─▒lmas─▒ ve oyunculara ula┼čt─▒r─▒lmas─▒yd─▒. Daha sonralar─▒ sadece Metin2 ile yetinmeyip hizmet yelpazesine Silkroad, Knight ve Counter Strike pvp serverlerinin tan─▒t─▒mlar─▒n─▒ da eklemi┼čtir. Geli┼čen ve de─či┼čen pvp serverlere de ayak uydurarak kendini s├╝rekli g├╝ncelleyen ve en iyi olma yolunda emin ad─▒mlarla ilerleyen sitemiz zaman i├žerisinde ├Âzellikle metin2 pvp serverlerin emek, zor, wslik, orta, tr tipi ve bol d├Ân├╝┼č├╝ml├╝ olarak adland─▒r─▒lan t├╝rlerininde tan─▒t─▒m─▒na imkan sa─člamaktad─▒r. Hep pvp server tan─▒t─▒m─▒ndan bahsettik, peki ya bu kadar m─▒ sadece? Tabiki hay─▒r, blogumuz ile ba┼čta metin2 pvp serverler olmak ├╝zere pvp serverler hakk─▒nda sizler i├žin rehber niteli─činde kaliteli i├žerikler ├╝retiyoruz!

Pvp Serverler | Metin2 Pvp Serverler 2018 | Emek Serverler 2018 | Wslik Pvp Serverler 2018